Informatsioon nende fonogrammide osas, mille puhul ei ole õnnestunud üht või mitut fonogrammitootja õiguste omajat selgelt tuvastada, on toodud siin.