Toetuse taotlemine

EFÜ liikmel või esindataval Eesti fonogrammitootjal on võimalus EFÜ-st taotleda toetust järgmistele projektidele:

1. Eesti muusikatööstuse üldiseks arenguks suunatud tegevus. Ei rahastata ainult konkreetsetele artistidele suunatud projekte.

2. Fonogrammitootja osalemine muusikatööstuse kontakt- ja teabemessidel ning konverentsidel ja seminaridel.

3. Fonogrammitootja erialane täiendkoolitus, mis edendab Eesti muusikatööstust üldiselt. Toetust on võimalik taotleda vaid kõigile avatud koolitustel osalemiseks, ei rahastata konkreetseid koostööprojekte, mis ei ole kõigile avatud.

Taotluste esitamise tähtpäevad on iga kalendriaasta 01. oktoober ja 01. märts.

Toetuse andmise eesmärk on Eesti muusikatööstuse areng. EFÜ eelistab toetuse andmisel projekte, mis on võimalikult paljude EFÜ liikmete ja esindatavate huvides.

Toetuse taotlemisel palume kindlasti tutvuda toetuse taotlemise tingimustega ja punktis 4 kirja pandud rahastatavate ja mitterahastatavate kulude loeteluga.

Toetuse taotlemise tingimused ja korra leiate Toetuse taotlemise tingimused ning toetuse taotluse vormi leiate Toetuse taotluse vorm.