Toetuse taotlemine

EFÜ liikmel või esindataval Eesti fonogrammitootjal on võimalus EFÜ-st taotleda toetust järgmistele projektidele:

1. Eesti muusikatööstuse üldiseks arenguks suunatud tegevus sh eksport.

2. Osalemine muusikatööstuse kontakt- ja teabemessidel ning konverentsidel ja seminaridel.

3. Erialane täiendkoolitus, mis edendab Eesti muusikatööstust üldiselt.

Taotluste esitamise tähtpäevad on iga kalendriaasta 01. oktoober ja 01. märts.

Toetuse andmise eesmärk on Eesti muusikatööstuse areng. EFÜ eelistab toetuse andmisel projekte, mis on võimalikult paljude EFÜ liikmete ja esindatavate huvides.

Toetuse taotlemise tingimused ja korra leiate Toetuse taotlemise tingimused ning toetuse taotluse vormi leiate Toetuse taotluse vorm.